Credo Tours Kft. közlemény:


Az Egri Törvényszék a 27.P.20.011/2019/5. sorszámú bírósági meghagyásával megállapította, hogy az alperesi vállalkozások által a fogyasztókkal kötött utazási szerződések megkötéséhez készített, a cég honlapján elérhető, Utazási Feltételek elnevezésű általános szerződési feltételek alábbi rendelkezései tisztességtelen szerződési feltételek, ezért azok az alperessel szerződő, valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek azzal, hogy az érvénytelenség megállapítása nem érinti a 2019. január 9. napjáig már kölcsönösen teljesített szerződéseket:


Utazási és részvételi feltételek

„a Ptk. 415-416. §-ával, illetve az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban”


1. Utazási szerződés létrejötte alcím, 1. pont. 2. bekezdés

„…az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Credo Tours


számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a Credo Tours – utazási szerződés teljesítésének hiányában - megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. … A késedelmes fizetésből eredendő károkért a megbízott Partner irodát terheli a felelősség…”


1. Utazási szerződés létrejötte, 2. pont

„…az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast. E harmadik személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. …az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik…”

3. Az utazási iroda jogai és kötelezettségei alcím, 3. pont

„A Credo Tours nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából…bekövetkező késésért.… ha …technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, ....) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli…”

6. Hibás teljesítés alcím, 2. pont

„…Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását… jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. … Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadók.”

9. Egyéb alcím, 3. pont

„Az utazási szerződés aláírásával az utas tudomásul veszi, és kötelező érvényűnek tekinti az utazási iroda utazási és részvételi feltételeit.


9. Egyéb alcím, 4. pont

„...a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.”

A bíróság az alperest a fenti tisztességtelen feltételek alkalmazásától eltiltja.